Gépkezelő képzés és vizsga

Jelentkezési lap gépkezelő vizsgára (letöltés)

Gépcsoportok (letöltés)

Gépkezelő jogosítvány árak

Gépkezelő jogosítvány (teljes elméleti mentesítéssel)

Meglévő szakirányú OKJ-s bizonyítvány esetén:

50 000 Ft / gépcsoport

Gépkezelő jogosítvány (részmentesítéssel)

5 éven belül keletkezett gépkezelő jogosítvány esetén:

75 000 Ft / gépcsoport

Gépkezelő jogosítvány (előképzettség, mentesítés nélkül):

115 000 Ft

További gépcsoportok: 75 000 Ft gépcsoportonként

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!


Korábban megszerzett végzettségek figyelembevétele

Teljes elméleti mentesítés:

Ha a tanuló a gépcsoporthoz tartozó, az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett könnyű- vagy nehézgépkezelői vagy az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) foglalt építő- és anyagmozgató szakképesítéssel rendelkezik.

Részmentesítés:

Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében – a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett – gépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik

MENTESÍTÉSEK

Mentesítések (táblázat)

A külföldön megszerzett gépkezelői jogosítvány esetén a közlekedési hatóság az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzőivel megfeleltethető képesítése figyelembevételével határozatban határozza meg, hogy a 4. és 5. §-ban előírt kötelezettségek közül melyek teljesítését követően adható ki gépkezelői jogosítvány.


Gépkezelő képzés


A gépkezelő jogosítvány megszerzésének feltételei:

  • – 18. életév betöltése
  • – egészségügyi alkalmasság (orvos által kiállított gépkezelésre történő alkalmasság igazolása)

Elméleti képzés

„A” modul:

Általános munkavédelmi és egészségnyújtási ismeretek (ÁMVEÜV)
8 óra tantermi képzés (1 tanóra 45 perc)

„B” modul:

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek (ÁÜTIV)
8 óra tantermi képzés (1 tanóra 45 perc)

„C” modul:

Szakirányú gépspecifikus ismeretek (SZGSIK)
minden egyes gépcsoport esetén el kell végezni, és vizsgát tenni
8 óra tantermi képzés (1 tanóra 45 perc)

A modulok alóli felmentés a FELMENTÉSEK bekezdésben leírtak szerint lehetséges.

Gyakorlati képzés

Gépkezelési gyakorlat:
(géptípustól függően 2-8 tanóra) és

Munka-, és balesetvédelmi ismeretek
(1 tanóra tantermi vagy gyakorlati helyszínen is oktatható)


Gépkezelő vizsga

Elméleti vizsga

A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli vizsgakérdések”) tételt húzva kell felelni. A vizsga időtartama maximum 10 perc, amiből 5 perc a felkészülési idő.
A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg (1) formában minősítik.
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdés tekintetében nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen rész ismétlendő.

Gyakorlati vizsga

A (KAV) Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont által kiadott Tantervi és Vizsgakövetelményekben meghatározott vizsgafeladat végrehajtása a gyakorlatban, melyet a vizsgabizottság előtt kell teljesítenie. Minősítése megfelelt, vagy nem felelt meg lehet.


Gépcsoportok

A *-gal megjelölt gépek esetében a képzést a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Gépkezelői jogosítvány alapján kezelhető gépek

1. Földmunkagépek

1111 Traktor alapú földmunkagép
1212 Gumikerekes kotró
1222 Lánctalpas kotró
1223 Teleszkópos kotró
1311 Vedersoros kotró és árokásó
1412 Földtoló
1522 Földgyalu
1612 Földnyeső
1712 Statikus henger
1722 Vibrációs henger
1732 Gumihenger

2. Alapozás, közmű- és fenntartási gépek

*2131 Kőzet- és talajfúró berendezés
*2132 Cölöp és szádfal verő berendezés
*2218 Talajvízszint süllyesztő aggregát
*2222 Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés
*2243 Csősajtoló berendezés
*2244 Alagcsövező gép
*2632 Földmű fenntartó gép
*2655 Nyesedékaprító berendezés
2654 Önjáró fűnyíró és fűkasza
*2684 Csatornavizsgáló és tisztító berendezés

3. Targoncák és szállítógépek

3312 Gyalogkíséretű targoncák
3313 Vezetőállásos targoncák
3324 Vezetőüléses targoncák
3327 Vontató targoncák
3336 Autonóm komissiózó targoncák
3411 Dömper (kerekes anyagszállító)
3412 Önrakodó dömperek
3624 Betonszállító mixer gépkocsi
3626 Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval
3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek
3628 Szennyvízszállító és szippantó járművek
3652 Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú
3681 Beton-, bitumen, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát

4. Emelő- és rakodógépek (kivéve targonca)

4111 Járműemelő
4121 Emelő asztal és felrakógép
4141 Parkoló emelő
4191 Szintkülönbség kiegyenlítő
4211 Ollós emelőállvány
4213 Gépjármű emelő-hátfalak
4221 Mobil szerelő állvány
4223 Mobil szerelő kosár
4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó
*4225 Hídvizsgáló
4226 Építési személy- és teherfelvonók
4227 Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd
4228 Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány
*4329 Reptéri catering jármű
4374 Konténer emelő
4411 Autódaru
4412 Emelve szállító gépjárművek
4431 Lánctalpas daru
4451 Járműre szerelt daru
4341 Toronydaru
4351 Árbócdaru
4371 Bakdaru
4372 Forgódaru
4391 Födémdaru
4361 Híddaru, futódaru
4362 Portáldaru
4373 Ablakdaru
4375 Konzoldaru
4511 Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodó
4572 Kompaktor
4593 Vagonkirakó

5. Útépítő- és karbantartógép

5316 Talajstabilizátor
5323 Betonbedolgozó finischer
5339 Aszfalt újrahasznosító berendezés
5341 Aszfaltbedolgozó finischer
5344 Aszfaltburkolat maró
5361 Emulziószóró berendezés
5599 Alagútépítő gépek
5623 Hómaró és hótoló gépek
5625 Só- és homokszóró gép
5631 Útfenntartó- és karbantartó gépek
5633 Önjáró útburkolati jelfestő
5636 Kátyúzó gép
5643 Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
5652 Ároktisztító-maró munkagép
5672 Önjáró seprőgép
5680 Aszfalt- és betonburkolat bontó és vágó gép
5681 Útkorona átfúró berendezés

A képzést előíró jogszabályok

  • – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • – A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
  • – A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

OKJ-s bizonyítvány árak

(OKJ) Építő- és anyagmozgatógép kezelője szakképesítés (becsatlakozással) : 70 000 Ft/szakmairány