Oktatókat keresünk

Oktatókat keresünk gépkezelő hatósági képzésekhez.


A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamok tantervi és vizsgakövetelményei szerint

Oktatáshoz tananyagot biztosítunk

 

Személyi feltételek

A tantárgy oktatásához az alábbi képesítések, végzettségek   v a l a m e l y i k e    szükséges:
  • Bármely egyetem közlekedés- vagy gépészmérnöki karán szerzett
– közlekedés- vagy gépészmérnöki oklevél és e mellett tanári vagy bármely szakos
   szakoktatói oklevél;
– közlekedésmérnök-tanári vagy gépészmérnök-tanári oklevél.
  • Bármely főiskolán szerzett
– gépjárműüzemi szakos vagy gépész üzemmérnöki oklevél és emellett tanári vagy bármely
   szakos szakoktatói oklevél;
– műszaki tanár szakos oklevél;
– műszaki oktató szakos oklevél.
  • középfokú szakmai végzettség és az adott gépcsoportba tartozó gép kezelésére jogosító, a 40/2009. (VIII.31.) KHEM, illetve az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet szerinti jogosítvány és legalább kétéves időtartamú gépkezelési gyakorlat.
Tanterv:
Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell ismertetni:
  • a gépcsoportba tartozó gépek általános bemutatása,
  • a gépcsoportba tartozó gépek főegységeinek, berendezéseinek, kezelőszerveinek részletes bemutatása,
  • a gépcsoportba tartozó gépek működtetésére, üzemeltetésére vonatkozó speciális ismeretek.
Oktatáshoz tananyagot biztosítunk