Oktatókat keresünk

Oktatókat keresünk gépkezelő hatósági képzésekhez.

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamok tantervi és vizsgakövetelményei szerint

Oktatáshoz tananyagot biztosítunk

 

Személyi feltételek

A tantárgy oktatásához az alábbi képesítések, végzettségek valamelyike szükséges:

Bármely egyetem közlekedés- vagy gépészmérnöki karán szerzett
  • – közlekedés- vagy gépészmérnöki oklevél és e mellett tanári vagy bármely szakos szakoktatói oklevél;
  • – közlekedésmérnök-tanári vagy gépészmérnök-tanári oklevél.
Bármely főiskolán szerzett
  • – gépjárműüzemi szakos vagy gépész üzemmérnöki oklevél és emellett tanári vagy bármely szakos szakoktatói oklevél;
  • – műszaki tanár szakos oklevél;
  • – műszaki oktató szakos oklevél.

Középfokú szakmai végzettség és az adott gépcsoportba tartozó gép kezelésére jogosító, a 40/2009. (VIII.31.) KHEM, illetve az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet szerinti jogosítvány és legalább kétéves időtartamú gépkezelési gyakorlat.

Tanterv:

Az oktatás során az alább felsorolt ismeretanyagot kell ismertetni:

  • – a gépcsoportba tartozó gépek általános bemutatása,
  • – a gépcsoportba tartozó gépek főegységeinek, berendezéseinek, kezelőszerveinek részletes bemutatása,
  • – a gépcsoportba tartozó gépek működtetésére, üzemeltetésére vonatkozó speciális ismeretek.
Oktatáshoz tananyagot biztosítunk