Aranykalászos gazda képzés

Jelentkezés: 06 70 673 7375

Rólunk mondták

Piptti Pitterix
Piptti Pitterix
2022-04-30
Rendkívül segítőkészek, barátságosak, alaposak. Csillagos 5ös!😁
Szlukovenyi Zsolt
Szlukovenyi Zsolt
2021-11-02
Tamàs Németh
Tamàs Németh
2021-10-23
István Péter
István Péter
2019-12-30
Polczmann Gergo
Polczmann Gergo
2019-10-10

Aranykalászos gazda képzés ár:

Képzési díj: 130 000 Ft

Aranykalászos gazda képzés információk

Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 480 (előzetes tudásméréssel csökkenthető 50 órára)

Megvalósítás során alkalmazott munkaformák:

online videó óra, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, irányított tanulás, oktató videók feldolgozása.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: TANÚSÍTVÁNY

2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § és 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) alapján

A részszakma megnevezése: Aranykalászos gazda

A szakma megnevezése: Gazda
A szakma azonosító száma: 4 0811 17 04
Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint: 3
A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint: 3
A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint: –
A részszakma legjellemzőbb FEOR száma és megnevezése:
6130 – Vegyesprofilú gazdálkodó
6130 – Önálló gazda
6130 – Őstermelő
6111 – Szántóföldinövény-termesztő
6130 – Aranykalászos gazda

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talajelőkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

Az aranykalászos gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély.

A képzés célja

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el az Aranykalászos gazda részszakma megszerzéséhez, kapcsolódó munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Aranykalászos gazda képzéseinket 2019 óta szervezzük főként Veszprém vármegye területén, Balatonfüreden és környékén. Az évek során olyan online tananyagokat és előadásokat dolgoztunk ki, melyek megkönnyítik a résztvevők számára a felkészülést, és rugalmas oktatási időpontokat biztosítanak. A képzés az ország bármely pontjáról végezhető.

Ügyfeleink elégedettségét tükrözi, hogy a 4 év alatt közel 600 Aranykalászos gazda bizonyítványt állítottunk ki

Kinek érdemes elvégeznie az Aranykalászos gazda képzést?

Ma Magyarországon csak olyan személy vásárolhat 1 hektárt meghaladó mezőgazdasági földterületet, aki bejegyzett földműves, melyhez elengedhetetlen a mezőgazdasági végzettség megléte (jogszabályi háttér: 2013.évi CXXII. törvény a mező- és erdőföldek forgalmáról). E végzettség megszerzésének legegyszerűbb és leggyorsabb módja az Aranykalászos gazda képzés elvégzése.

Emellett azoknak a gazdálkodóknak fontos, akik szeretnék saját gazdaságukat, vállalkozásukat fellendíteni, melyhez számos pályázati lehetőség is megnyílik, különböző mezőgazdasági támogatásokra. Ilyen többek között a Fiatal Gazda pályázat, amely esetében az elnyert összeg szabadon felhasználható és önerő nélkül igénybe vehető. 

A képzési program célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a szakmai programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

Az online Aranykalászos gazda képzés előnyei

Tanfolyamaink minden esetben online zajlanak, kiküszöbölve ezzel akár a földrajzi távolságokat, akár a merev, teremhez kötött időbeosztást.

Minden tananyagot elektronikus formában a résztvevők rendelkezésére bocsátunk (oktató videókat, kidolgozott tételeket), ezzel lehetővé téve az otthoni, kényelmes felkészülést. Emellett online konzultációs órákon van lehetőség a szakképzett oktatóktól kérdezni, informálódni.

Az Aranykalászos gazda képzés menete és a vizsga

Az aranykalászos gazda képzésben való részvételnek kettő előzetes feltétele van:

 • Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy Dobbantó program elvégzése
 • Egészségügyi alkalmasság: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

A tanfolyamra való jelentkezéshez egy jelentkezési lapot kell kitölteni, és mellékelni a fenti dokumentumokat. Ezt követően egy személyes találkozó alkalmával lehetőség van előzetes tudásszint felmérését kérni, amelyen való megfelelés esetén csökkenthető az előírt 480 órás óraszám akár 50 órára is. 

Az aranykalászos gazda tananyagegység 8 főbb témakörből áll:

 • agrárvállalkozási alapismeretek
 • növénytermesztési ismeretek
 • zöldségtermesztési ismeretek
 • szőlő- és gyümölcstermesztési ismeretek
 • állattartási alapismeretek
 • állattenyésztési alapismeretek
 • erőgépek
 • mezőgazdasági munkagépek

Az elméleti és a gyakorlati képzés során a résztvevő a következő kompetenciákat sajátítja el:

 • Alkalmazza a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
 • Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.
 • Felismeri a gazdasági állatok ivarzását. Közreműködik a pároztatásban, a termékenyítésben.
 • Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött állatot.
 • Terméket értékesít, bizonylatot állít ki (számla, nyugta).
 • Terményt szállít, szállítólevelet, átvételi dokumentációt tölt ki, kézzel és internetes rendszer használatával.
 • Fertőtlenítő oldatot készít, utasítás szerint használja.
 • Takarmányt előkészít, elvégzi az állatok napi takarmányozását, megvizsgálja az etető- és itató, berendezéseket.
 • Elvégzi az adott állat speciális napi ápolási feladatait.
 • Kipróbálja a világítást, a fűtőberendezést, megméri az istálló hőmérsékletét.
 • Gépi fejést végez a higiéniai előírások szerint, tisztít. karbantart.
 • Előkészíti a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket.
 • Elvégzi a talajmunkákat, kezeli a gépeket, előkészíti a magágyat.
 • Gondoskodik a vetőmagvak tárolásáról, előkészíti vetésre.
 • Elvégzi a talaj előkészítését, a vetést, a növények ápolását, gondozását.
 • Betakarítja a terményt, tároló helyre szállítja, méri a nedvességtartalmát, tisztaságát.
 • Védekezik a gyomnövények kártétele ellen.
 • Működteti az öntöző-berendezéseket.
 • Elvégzi a lucerna, a gyep telepítési, gondozási, betakarítási munkáit.
 • Végzi a palántanevelést, vet, tűzdel, öntöz, gondozza a növényeket.
 • Gondozza a zöldségnövényeket, begyűjt, tisztít, csomagol, értékesít.
 • Végzi a gyümölcsös aktuális munkálatait, betakarítja a terményt, értékesít.
 • Mezőgazdasági munkát végez, kezeli az elektromos kerti munkagépeket.
 • Elvégzi indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását.

Az elméleti képzés és a gyakorlati órákon való részvételt követően a résztvevők záróvizsgát tesznek. A sikeres záróvizsgát követően a résztvevők egy tanúsítványt kapnak, amellyel igazolni tudják a tanfolyam sikeres elvégzését. 

A tanúsítvánnyal egy független akkreditált vizsgaközpontban van lehetőség a vizsgát letenni. Ehhez a folyamathoz minden esetben teljes körű segítséget nyújtunk! 

Ezért érdemes hozzánk jönni Aranykalászos gazda képzésre

 • A tanfolyam online végezhető, elektronikus tananyagot biztosítunk önálló feldolgozásra, valamint online kapcsolattartás lehetőségét az oktatókkal
 • rugalmas oktatási időpontokkal tervezünk
 • kedvező árakat biztosítunk
 • helyszínek, ahol indulnak képzések: Balatonfüred

Iratkozzon fel hírlevelünkre, ha szeretnél értesítést az új tanfolyam időpontokról!

További információ és jelentkezés: 06 70 673 7375

Szükség van jogosítványra az aranykalászos gazda elvégzéséhez?

Könnyítést jelent, hogy 2021-től (az OKJ-s képzés megszűnését követően) az aranykalászos gazda szakmai és vizsgakövetelménye szerint a vizsgára bocsátásnak már nem feltétele, hogy a képzésben résztvevő érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen.

Kinek kell elvégeznie az aranykalászos gazda képzést? 

Azon személyeknek ajánlott, akik saját gazdaságukban különböző mezőgazdasági támogatásokra szeretnének pályázni (pl. Fiatal Gazda), vagy egy hektárt meghaladó összefüggő fölterületet vásárolnának, melyhez bejegyzett földművesnek kell lenni.

Lehet online is végezni az aranykalászos gazda képzést?

Igen, képzőnknél van lehetőség a tanfolyam egy részét online elvégezni, ehhez elektronikus tananyagot biztosítunk, és online kapcsolattartás lehetőségét az oktatóval. 

Dokumentumok