Árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányító tanfolyam

Jelentkezés: 06 70 673 7375

Rólunk mondták

Piptti Pitterix
Piptti Pitterix
2022-04-30
Rendkívül segítőkészek, barátságosak, alaposak. Csillagos 5ös!😁
Szlukovenyi Zsolt
Szlukovenyi Zsolt
2021-11-02
Tamàs Németh
Tamàs Németh
2021-10-23
István Péter
István Péter
2019-12-30
Polczmann Gergo
Polczmann Gergo
2019-10-10

Árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányító képzés árak

A vizsgadíjakat a KAV Közlekedési Alkalamassági és Vizsgaközpont KÖZÚTI DÍJTÁBLÁZATA határozza meg.

(érvényes 2024. február 3-ától)

 • Számítógépes elméleti vizsga (minden egyéb kategória): 10 500 Ft/vizsgatárgy
 • Esettanulmány: 12 000 Ft/vizsgatárgy
 • Szóbeli vizsga: 4 000 Ft/vizsgatárgy

TANTERMI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont tantervi és vizsgakövetelményei

Árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának alapképesítésre: LETÖLTÉS

Árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának továbbképzése: LETÖLTÉS

VIZSGATÁRGYAK

E-LEARNING képzéssel kapcsolatban itt érdeklődhet: 06 70 673 7375 

Miért érdemes elvégezni az árufuvarozó-vállalkozói szakmai irányító képzést?

2022. május 21-től Magyarországon is már csak szakhatósági engedéllyel működhetnek azok a belföldi vagy nemzetközi fuvarozók, akik 2,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó kistehergépjárművet használnak. A korábbi 3,5 tonnás engedélykötelezettségi határ tehát 2,5 tonnára csökkent. 

A változás következménye, hogy szakmai irányítót kell foglalkoztatnia minden 2,5 tonna össztömeget meghaladó fuvareszközöket üzembentartó vállalkozásnak. Ahhoz, hogy valaki szakmai irányítóként dolgozzon, szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint továbbképzési igazolás kell. Ezeket megszerezni szaktanfolyamon – az árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányító tanfolyamon – lehet.

A tanfolyamot a képző intézmény – Füredi Képző Kft. -, a hatósági vizsgát a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) szervezi és bonyolítja.

A árufuvarozó-vállalkozói szakmai irányító képzés célja

A képzés lényege a szakmai vezetőt olyan tudással és szakértelemmel felvértezni, ami lehetővé teszi a munkája hatékony és biztonságos elvégzését. A szakmai irányítónak megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a belföldi és nemzetközi szállítási műveletek irányításához is.

Letölthető írásos tájékozatató

Képzési időpontok és helyszín

A képzést személyesen, tantermi oktatással és (online) e-learning képzés keretén belül is lehet végezni.

E-learning képzéseinket folyamatosan; tantermi képzéseinket két havonta indítjuk Balatonfüreden. A képzési helyszín jól megközelíthető, ingyenes parkolási lehetőséggel.

Ha szeretnél értesítést kapni az új tanfolyam időpontokról, iratkozz fel a hírlevelünkre!

Mivel a tantermünk és irodánk egy épületben van, folyamatos személyes kapcsolatot tartunk a nálunk tanulókkal. Mindenben segítünk a becsekkolás pillanatától a képzés teljes időtartama alatt egészen a vizsgákig.

Jelentkezni a képzésre online is lehet. A képzéshez elektronikus tananyagot biztosítunk.

A szaktanfolyamra való felvétel feltételei

Alapképzés esetében:

 • betöltött 18 életév
 • Személyigazolvány, lakcímkártya

Továbbképzés esetében:

 • a jelentkezőnek már rendelkeznie kell nemzetközi vagy belföldi árufuvarozói vállalkozói bizonyítvánnyal. A továbbképzés 10 évente kötelező!

Hol és hogyan lehet jelentkezni?

Tantárgyak, a képzés menete

A képzést személyesen, tantermi oktatással és (online) e-learning képzés keretén belül is lehet végezni.

A képzés óraszáma alapképzés esetén 92 óra, továbbképzés esetén 46 óra.

A továbbképzési szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal az eltéréssel, hogy az ott meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetők, továbbá szóbeli vizsgát nem kell tenni.

Jogi ismeretek

 • Alapképzés: 16 óra
 • Továbbképzés: 8 óra

Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

 • Alapképzés: 16 óra
 • Továbbképzés: 8 óra

Munkaügyi ismeretek

 • Alapképzés: 8 óra
 • Továbbképzés: 4 óra

Árufuvarozási ismeretek

 • Alapképzés: 24 óra
 • Továbbképzés: 12 óra

Jármű-műszaki, üzemeltetési, valamint közl. biztonsági ismeretek

 • Alapképzés: 12 óra
 • Továbbképzés: 6 óra

Vámismeretek

 • Alapképzés: 8 óra
 • Továbbképzés: 4 óra

A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek

 • Alapképzés: 2 óra
 • Továbbképzés: 1 óra

Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány)

 • Alapképzés: 6 óra
 • Továbbképzés: 3 óra

A szakmai irányítói vizsga:

A vizsga három részvől áll, azonban az egyik részt – a szóbeli vizsgát – csak az alapképzést elvégzőknek kell letenniük.

A vizsga részei:

 • számítógépes elméleti vizsga (6 vizsgatárgyból, max. 120 pont): alapképzés és továbbképzés esetén is.
 • esettanulmány (esszé formában végzett feladat, max 120 pont): alapképzés és továbbképzés esetén is.
 • szóbeli vizsga (6 vizsgatárgyból, max 120 pont): csak alapképzés esetén

A sikeres vizsgához minden vizsgarészből legalább a megszerezhető pontok 50%-át kell elérni, de a teljes vizsga csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha a maximálisan megszerezhető pontok legalább 60%-át elérte a vizsgázó.

Sikertelen vizsga esetén a vizsgatárgyból egy éven belül ismétlő vizsgát lehet tenni.

Sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert, az Európai Uniós mintának megfelelő szakmai irányítói bizonyítványt kap a vizsgázó.

Megszerezhető minősítések:

Alap tanfolyam: Közúti árufuvarozási szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány
Továbbképzés: Közúti árufuvarozási szakmai továbbképzési igazolás

Gyakori kérdések

Mire jogosít a tanfolyamon megszerezhető bizonyítvány?

Az engedély NEM a gépjárművezetés a fuvarozási szolgáltatás szakhatósági engedélyének nevezhető, mely tehát nem személyhez, nem járműhöz, hanem a vállalkozás egészéhez kötődik.

Azaz feljogosítja a vállalkozást, hogy díj ellenében közúti közlekedési szolgáltatást végezzen. Az árutovábbítási engedélyre minden, díj ellenében tevékenységet végző vállalkozásnak szüksége van, az engedélyt-tanúsítványt főoldalát a vállalkozás székhelyén kell tárolni.

Ennek mellékleteit, a rendszámos engedélykivonatokat pedig mindig az adott rendszámhoz tartozó fuvareszköz fedélzeten kell tartani. Ezek meglétét és érvényességét akár a közlekedési hatóság, akár a rendőrség vagy annak társhatóságai is ellenőrizhetik.

A tevékenységi engedély nélkül díj ellenében fuvarfeladatot végző vállalkozások, 800 ezer forintos bírságra számíthatnak.

A magyar államhatáron túl az uniós tagállamokba átlépő nemzetközi fuvarfeladat végzéséhez a belföldin túl közösségi árutovábbítási engedély is szükséges. Mivel európai szabályozásról van szó, az EU tagállamainak útjain a magyar fuvarozóktól az uniós hatóságok ugyanúgy elkérhetik ellenőrzésre a közösségi engedélyt, mint hazánkban egy külföldi fuvarozótól a magyar rendőrség.

Lehet-e kistehergépjárművet  „B” kategóriával vezetni? 

A változással nem a járművezetés személyi feltételei változnak, hanem a vállalkozás egészére vonatkozó fuvarozási engedély szükségessége; a kisárufuvarozó sofőrök tehát ugyanúgy tudnak majd dolgozni „B” kategóriás vezetői engedélyükkel és GKI-vizsga nélkül, mint eddig.

2022. május 21. után a kistehergépjárművek vezetéséhez továbbra is elegendő a „B” kategóriás jogosítvány, és nem lesz szükség GKI-kártyára sem. A változás lényege, hogy a díj ellenében belföldi fuvarozást végző vállalkozásoknak (2,5 t legnagyobb megengedett össztömeg felett) árutovábbítási engedélyt kell kiváltaniuk, a nemzetközi piacon mozgó vállalkozások pedig közösségi engedély kiváltására kötelezettek.

A módosítás csakis a díj ellenében fuvart vállalókra vonatkozik, a saját számlás áruszállítókat (kisiparosok, kereskedők, zöldségesek, építőipari kivitelezők, saját nyersanyagaikat és termékeiket szállító gyártó-termelő vállalkozások stb.) – ha a szállítást nem díj ellenében végzik – semmiféle hatósági engedélykötelezettségi változás nem érinti.

Vonatkozik-e a szabály saját számlás áruszállításra?

NEM!

A saját termékeiket mozgató áruszállítóknak (gyártó-termelő vállalkozások, őstermelők, építőipari kivitelezők stb.) – ha a szállítást nem díj ellenében végzik –, nem kell kiváltaniuk a közúti áruszállítási igazolványt.

Ez a kötelezettség azoknak a vállalkozásoknak kell kiváltaniuk, amelyek: 7,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművel végzik a saját szállítási műveleteiket, vagy díj ellenében szállítják az árut. Utóbbi esetben a jogszabályi megfelelés érdekében kérjük, kérjen állásfoglalást a területileg illetékes kormányhivataltól.

Megbízhatunk-e külsőst a szakmai irányítói tevékenységgel?

IGEN.

Feltétel, hogy a szakmai irányító legfeljebb két vállalkozásnál működhet, s legfeljebb 50 autó tartozhat alá. Ha két cégnél dolgozik, akkor ezeknek egy településen kell lenniük.

A jogosultsághoz el kell végeznie a tanfolyamot – ez maga a fuvarozói tanfolyam. Ebből vizsgát tesz, majd a jogosultságát 10 évente továbbképzéssel és újabb vizsgával újítja meg.

Csak Magyarországon kell ilyen képzés?

Nem.

Az új szabályozás nem hazai ihletésű. A nemzetközi forgalomban részt vevő kisárufuvarozók engedélykötelezettségének megteremtését az európai piac átláthatóságának fokozása motiválta, valamint az a közlekedésbiztonsági megfontolás, hogy 3,5 t alatti kisjárművek vezetői a későbbi években (a tervek szerint 2026-ra) vezetési és pihenőidő-szabályok szerint közlekedjenek.

A magyar államhatáron túl az uniós tagállamokba átlépő nemzetközi fuvarfeladat végzéséhez a belföldin túl közösségi árutovábbítási engedély is szükséges. Mivel európai szabályozásról van szó, az EU tagállamainak útjain a magyar fuvarozóktól az uniós hatóságok ugyanúgy elkérhetik ellenőrzésre a közösségi engedélyt, mint hazánkban egy külföldi fuvarozótól a magyar rendőrség.