Fakitermelő tanfolyam

Jelentkezés: 06 70 673 7375

Jelentkezési lap (letöltés)

Szakmai alkalmassági orvosi vélemény (letötés)

Fakitermelő tanfolyam árak

Képzési díj: 190. 000 Ft (mely tartalmazza a tantermi/online képzés díját, a gyakorlati helyszín és eszközök biztosítását)

Vizsgadíj: 55 000 Ft (vizsga megvalósulása: független akkreditált vizsgaközpontban)

Rólunk mondták

Piptti Pitterix
Piptti Pitterix
2022-04-30
Rendkívül segítőkészek, barátságosak, alaposak. Csillagos 5ös!😁
Szlukovenyi Zsolt
Szlukovenyi Zsolt
2021-11-02
Tamàs Németh
Tamàs Németh
2021-10-23
István Péter
István Péter
2019-12-30
Polczmann Gergo
Polczmann Gergo
2019-10-10
Programkövetelmény: (letöltés)

A Fakitermelő szakképesítéssel betölthető tevékenység vagy munkakör leírása

Magyarország több, mint 2 millió hektár erdőterülettel rendelkezik, amelyen 2021-ben közel 7 millió köbméter fát termeltek ki. Ahhoz, hogy az erdőgazdálkodás szakszerűen történjen, minél több szakképzettséggel rendelkező szakemberre van szükség, hiszen a fák kitermelése, döntése, készletezése közel sem veszélytelen feladat. 

Amellett, hogy a képzettség megléte jogszabályi kötelezettség (vonatkozó jogszabályok itt és itt), a szakembereknek be kell tartani az adott területre vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűz-, és balesetvédelmi előírásokat. Fontos, hogy felismerjék és megkülönböztessék az erdőben előforduló, a fakitermelési munkákkal érintett leggyakoribb fafajtákat és cserjefajokat. A munkavégzés során magabiztosan kezeljék és karbantartsák a motorfűrészt, és a motoros adaptereket.

A szakemberek önállóan végzik a fadöntéseket, valamint a fakitermelési műveleteket, a gallyazást, a választékolást, a darabolást, a felkészítést, a készletezést. Ismerik a gallyazásra/darabolásra/készletezésre vonatkozó legfontosabb szabályokat. A számbavételezésben közreműködőként vesznek részt. A fakitermelő szakképesítéssel rendelkező szakember munkáját vállalkozóként vagy a vállalkozó alkalmazottjaként végzi.

Cégünk által szervezett fakitermelő tanfolyamon pontosan ezeket az elméleti és gyakorlati ismereteket tudják megszerezni a hozzánk forduló szakember jelöltek. 

Kinek érdemes elvégezni a fakitermelő tanfolyamot?

A fakitermelő tanfolyam olyan egyéneknek szól, akik 

 • a jövőben fakitermeléssel/ erdőgazdálkodással szeretnének foglalkozni
 • akik eddig is foglalkoztak már fakitermeléssel, de nem volt meg hozzá a kellő végzettségük

A fakitermelő tanfolyam olyan cégeknek szól, akik:

 • fő tevékenységi köre az erdőgazdálkodás, ezért több fakitermelő szakembert foglalkoztatnak
 • magán erdőgazdaságokban fakitermelési műveleteket látnak el.

A fakitermelő szakképesítés megszerzésének feltételei, és a jelentkezés menete:

Amennyiben megfogalmazódott a tanfolyam szükségességének igénye, úgy jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. A kitöltött jelentkezési lapot személyesen illetve e-mail-ben is el tudja juttatni hozzánk.

Személyesen: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B. (Rendszertudományi Innovációs Központ)

Email-ben: iroda@furedikepzes.hu

Minden további felmerülő kérdésre telefonon is készséggel válaszolunk: +36 70 673 7375

A tanfolyamon való részvételnek két fontos előfeltétele van.  A résztvevő rendelkezzen:

 • minimum alapfokú iskolai végzettséggel (ezt szükséges csatolni a jelentkezési laphoz e-mailben, vagy személyesen)
 • foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálattal (ehhez mintát biztosítunk a jelentkezés alkalmával személyesen/e-mailen, vagy letölthető ide kattintva)

A jelentkezési lap beérkezése után részletes tájékoztatót küldünk az adott tanfolyam elméleti és gyakorlati képzésének menetéről, részleteiről.

A fakitermelő tanfolyam menete

A fakitermelő szakképesítés megszerzésének előfeltétele a 320 órás tanfolyam elvégzése, amely összesen 4 tananyagegység ismereteit foglalja magában:

1. Erdei fa- és cserjeismeret

A kapcsolódó foglalkozások során a résztvevő megismeri az erdő legfontosabb fafajait és cserjefajait, valamint azok főbb jellemzőit.

2. Motorfűrészek és motoros adapterek szerkezete, kezelése és karbantartása 

A kapcsolódó foglalkozások során a résztvevő megismeri a motorfűrészek és motoros adapterek szerkezetét, kezelését és karbantartását.

3. Fakitermelési ismeretek

A kapcsolódó foglalkozások során a résztvevő megismeri:

 • A fekvő és az álló fa gallyazására vonatkozó legfontosabb előírásokat.
 • A különböző súlyvonalhelyzetű fák döntésének szabályait.
 • Az erdei választékok szabvány előírásait.
 • A darabolás legfontosabb szabályait.
 • A felkészítés műveleteit.
 • Készletezési módokat.
 • A számbavétel jelentőségét.
 • A szakmájához kötődő munka-, tűz- és környezetvédelmi alapelveket.

4. Vállalkozási ismeretek

A kapcsolódó foglalkozások során a résztvevő megismeri:

• A vállalkozás indításának lépéseit, a vállalkozáshoz kapcsolódó jogszabályok, számítástechnikai ismereteket.
• A vállalkozás működtetésének feladatait, a számlakitöltés lépéseit.
• A bizonylatok kötelező elemeit.
• A banki átutalások műveleteit.
• A vállalkozások működéséhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat.

A tanfolyam képzési program szerint 320 óra hosszúságú, de lehetőség van előzetes tudás szint felméréssel az óraszám csökkentésére, amennyiben a résztvevő már előzetesen rendelkezik ismeretekkel az adott témakörökre vonatkozóan. Ennek felmérésére a tanfolyam megkezdése előtt kerül sor. A felmérés szóban és gyakorlatban történik. 

A képzés megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A személyes jelenlétet igénylő oktatás, online videó óra, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, irányított tanulás, és oktató videók feldolgozása.

A tanúsítvány és vizsga

A tanfolyam után a 2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § és 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) értelmében egy tanúsítványt állítunk ki, amely igazolja a képzés sikeres elvégzését, amellyel a résztvevő egy választott akkreditált független vizsgaközpontban tud Fakitermelő vizsgát tenni. 

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény (azaz nem mi) szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerint kizárólag akkreditált vizsgaközpont szervezhet. 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Ezért érdemes hozzánk jönni fakitermelő tanfolyamra

A képzés teljes időtartama alatt a résztvevők segítségére vagyunk, folyamatosan kommunikáljuk az elméleti és a gyakorlati oktatás részleteit, amelyet próbálunk rugalmasan összeállítani. Az elméleti képzéshez minden esetben részletes tananyagot biztosítunk, valamint online és kontaktórák keretén belül is van lehetőség az ismeretek elmélyítésére. A gyakorlati képzés során korszerű, modern eszközökkel, felkészült oktatókkal dolgozunk. 

Képzéseinket elsősorban Veszprém vármegye területén szervezzük, mert itt rendelkezünk a gyakorlati képzéshez szükséges erdőterületekkel, de engedélyünk országos lefedettségű, így megfelelő létszám és helyszín esetén bárhol az országban tudunk tanfolyamot indítani.

Amennyiben szeretne értesülni induló tanfolyamaink időpontjairól és helyszíneiről, iratkozzon fel hírlevelünkre, vagy kövesse Facebook oldalunkat, ahol rendszeresen meghirdetjük képzéseinket. 

Gyakori kérdések


Mire jó a fakitermelő tanfolyam?

A fakitermelő tanfolyam során a résztvevő megismerkedik a különböző fafajtákkal és cserjékkel, gyakorlatot szerez a motorfűrész kezelésében, megismeri a gallyazás/darabolás/választékolás/készletezés folyamatait, valamint az ezekre vonatkozó legfontosabb szabályokat.


Mikor és miért szükséges a fakitermelő szakképesítés?

Abban az esetben rendelkezni kell a végzettséggel, ha a résztvevő motorfűrészt kezel, fát dönt, gallyaz, darabol és készletez. A fakitermelő végzettség szükségességét az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X.8.) MÉM rendelet, valamint a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet szabályozza.


Mennyibe kerül a fakitermelő tanfolyam elvégzése?

Képzési díj: 250.000 Ft + vizsgadíj: 55.000 Ft


Milyen hosszú a fakitermelő tanfolyam?

A tanfolyam képzési program szerint 320 óra hosszúságú, de lehetőség van előzetes tudás szint felméréssel az óraszám csökkentésére, amennyiben a résztvevő már előzetesen rendelkezik ismeretekkel az adott témakörökre vonatkozóan. Ennek felmérésére a tanfolyam megkezdése előtt kerül sor.