Ki lehet árufuvarozó szakmai irányító?

Ki lehet árufuvarozó szakmai irányító?

Ki lehet árufuvarozó szakmai irányító?

A szakmai irányító lehet a vállalkozás tagja, tulajdonosa vagy alkalmazottja, ezek híján pedig megbízható külsős szakember is. Ez utóbbi esetben feltétel, hogy a szakmai irányító legfeljebb két vállalkozásnál működhet, s legfeljebb 50 jármű tartozhat hozzá.

A szakmai irányító abban az esetben felel meg a szakmai alkalmasság követelményének, ha részt vesz a közlekedési hatóság által e célra szervezett vagy engedélyezett szakmai irányító képzésen, plusz eredményes írásbeli és szóbeli vizsgát tesz. A képzésen való részvétel feltétele a betöltött 18 életév, más megkötés gyakorlatilag nincsen.

Részleges felmentést kaphatsz a vizsgakötelezettség alól, ha az előírt szakismeretek elsajátítását bizonyos szakirányú felsőfokú képesítésről kiállított okirattal igazolni tudod. (Lásd itt.)

Hol lehet elhelyezkedni a képzéssel?

A 2,5 tonna össztömeget meghaladó fuvareszközöket üzembentartó vállalkozásoknak szakmai irányítót kell foglalkoztatniuk. És szakmai irányítót kell alkalmazni Magyarország területén belföldi forgalomban és nemzetközi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységre. Sőt, autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre is.

Ma Magyarországon a fenti feltételeknek sokezer vállalkozás felel meg. Ezért szakmai irányító vizsgával a zsebedben nagyon jó kilátásaid vannak a munkaerőpiacon.

A szakmai irányítói tevékenységet saját vállalkozás tulajdonosaként vagy alkalmazottjaként lehet ellátni. Illetve – megbízással – más vállalkozásnál is, a már említett feltételekkel: maximum 2 gazdálkodó szervezetnél lehet ellátni a tevékenységet, amelyek ráadásul egy településen kell székhellyel, telephellyel rendelkezniük. Plusz legfeljebb 50 járművet “vállalhat be” egy személy, mint szakmai irányító.

Az árufuvarozó szakmai irányító feladatai

A szakmai irányító feladatai nagyon komplexek, ezért is van az, hogy a vizsgán is egy nagyon széles ismeretanyagot kérnek számon. Hogy mi mindent kell tudnia egy jó szakmai irányítónak, kiderül a szakmai irányító vizsgakérdésekből:

 • az egyéni vállalkozói és a társasági jog alapismeretei,
 • az árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények,
 • az árképzés szabályai, adózásra vonatkozó hatályos előírások,
 • a Munka Törvénykönyvének legfontosabb szabályai, a társadalombiztosítás jellemzői,
 • Az árufuvarozói engedély kiadásának menete, a visszavonására vonatkozó előírások,
 • fuvarvállalással, fuvarszervezéssel, szerződéskötéssel, piaccal, korlátozásokkal, továbbá hatósági eljárásokkal kapcsolatos ismeretek,
 • a különleges feltételekkel fuvarozható áruk, az ehhez rendszeresített járművek és az ehhez kapcsolódó speciális okmányok,
 • a vállalkozásban használni kívánt járművek és munkagépek üzembehelyezésére és biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogi és műszaki előírások,
 • a napi és az időszakos ellenőrzési és karbantartási feladatok, továbbá a javításra vonatkozó műszaki, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások,
 • a közúti járművek biztonsági követelményei, valamint a gépjárművezetők foglalkoztatásának feltételei,
 • az Európai Közösségen belüli és azon kívüli vámügyintézés közötti különbségek,
 • a vámellenőrzés, a vámvizsgálat folyamata, a vámkezelési eljárás.

Mikor kell elvégezni az árufuvarozó szakmai irányító tanfolyamot?

A fent körülírt tevékenységek esetén, vagy új, árufuvarozással is foglalkozó vállalkozás indításakor mindenképpen szükség lesz valakire, aki letette a szakmai irányítói vizsgát.

Ha a szakmai irányító személye alkalmatlanná válik, vagy ha a szakmai irányító személyében változás következik be, akkor a vállalkozás legfeljebb hat hónapig működhet szakmai irányító nélkül. Erről a közlekedési hatóságot a vállalkozásnak értesítenie kell. A határidő a szakmai irányító elhalálozása, vagy munkaképességének elvesztése esetén legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

Az engedélyezett határidő lejártával viszont a vállalkozásnak igazolni kell a szakmai alkalmasság feltételének meglétét.

A szakmai irányító vizsga teljesítéséről a közlekedési hatóság igazolást ad ki. A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány tíz évig érvényes.  10 év eltelte után továbbképzésen kell részt venni, innentől a hatósági igazolás csak a friss továbbképzési igazolással együtt érvényes.

Árufuvarozó szakmai irányító tanfolyam tudnivalók röviden

A képzést tantermi, és most már e-learning képzés keretein belül lehet elvégezni.

A képzés a szakmai irányítót olyan tudással és szakértelemmel látja el, ami lehetővé teszi a munkája hatékony és biztonságos elvégzését. A szakmai irányítónak megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a belföldi és nemzetközi szállítási műveletek irányításához is.

A képzés tantárgyai: jogi ismeretek, gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek, munkaügyi ismeretek, árufuvarozási ismeretek, jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek, vámismeretek, közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek, vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra.

Válaszd a mi tanfolyamunkat!

Ha megbízható, lelkiismeretes felnőttképzési céget keresel, ahol gördülékenyen végig mehetsz a szakmai irányító tanfolyamon, mindenképpen fontold meg a Füredi Képző Kft. képzését.

Időben szeretnél értesülni az induló tanfolyamokról? Iratkozz fel a hírlevelünkre (nem küldünk felesleges üzeneteket, és bármikor leiratkozhatsz).