Szakmai irányító vizsgakérdések: mit kaphatsz a vizsgán?

Szakmai irányító vizsgakérdések: mit kaphatsz a vizsgán?

Röviden a szakmai irányító képzésről

2022. május 21-től csak szakhatósági engedéllyel működhet minden belföldi vagy nemzetközi fuvarozó, ami 2,5 tonna össztömeget meghaladó kistehergépjárművet használnak. Korábban ez a határ 3,5 tonna volt.

A változás következménye, hogy minden vállalkozásnak, amely 2,5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveket üzemeltet, kötelezően szakmai irányítót alkalmaznia. A szakmai irányító munkakörhöz árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányító tanfolyamot kell végezni, majd sikeres állami vizsgát tenni.

A tanfolyamon az alábbi tudásanyagokat, készségeket kell megtanulni:

 • a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az elsajátítását,
 • a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,
 • a közúti árufuvarozásban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és kötelezettségek elsajátítását,
 • a szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok, általános kötelezettségek elsajátítását,
 • a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó szabályok elsajátítását, különös tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén alkalmazandó szabályokra,
 • a vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek elsajátítását, a piacra jutás feltételeit,
 • a közúti árufuvarozási szolgáltatások, rakománykezelés és a logisztika piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat,
 • a műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki szempontjait,
 • a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szociális jog, illetve az adójog közúti áruszállítással kapcsolatos ismereteit.

A képzés alapjául szolgáló részletes tantervet a KAV Vizsgaközpont honlapján feltüntetett tantervi és vizsgakövetelmények tartalmazza.

Bizonyos tantárgyak ismeretanyagai között átfedés fedezhető fel a tantárgyak terjedelme és összefüggései miatt. Ennek megfelelően a képzés is mutathat hasonlóságokat eltérő tantárgyak ismeretei között.

Ideális esetben tehát ezzel a tudásanyaggal felvértezve lehet neki vágni a hivatalos szakmai irányító vizsgának. Nézzük meg, milyen részekből áll a vizsga!

A szakmai irányító vizsga részei

A szakmai irányítói alapvizsga 3 fő részből tevődik össze:

 1. Számítógépes elméleti vizsga (árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítója esetén 6 vizsgatárgy, autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányítója esetén 5 vizsgatárgy),
 2. Esettanulmány (válaszadás esszé formájában),
 3. Szóbeli vizsga (árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítója esetén 6 vizsgatárgy, autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányítója esetén 5 vizsgatárgy).

Fontos: A szakmai irányító továbbképzés keretében nincs szóbeli vizsga, csak az 1. és 2. pont szerinti vizsgarészeket kell teljesíteni. A továbbképzés a szabályozásban időközben bekövetkezett változásokra fókuszál, és az ismeretek felfrissítése a célja.

A számítógépes elméleti vizsga részei

 • jogi ismeretek (20 perc),
 • gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc),
 • munkaügyi ismeretek (20 perc),
 • árufuvarozási ismeretek (20 perc),
 • jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc),
 • vámismeretek (20 perc).

A számítógépes vizsgatárgyakból 20 feleletválasztásos tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 20. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 10 vagy annál kevesebb.

Esettanulmány (válaszadás írásban – esszé formájában),

 • A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteni a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból.
 • Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni.
 • Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 120 perc.
 • Az elérhető maximális pontszám: 120.
 • A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 60 vagy annál több.

Szóbeli vizsga részei

 • jogi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
 • gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
 • munkaügyi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
 • árufuvarozási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
 • jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
 • vámismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt).

Milyen kérdésekre lehet számítani a szóbeli vizsgán?

A szakmai irányító vizsgakérdések a szakmai irányító munkájának főbb területeit érintik.

Ez nagyon széles anyag, de ne aggódj, a tanfolymon mindent el tudsz sajátítani. A főbb kérdéshalmazok a következők:

 • az egyéni vállalkozói és a társasági jog alapismeretei,
 • az árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények,
 • az árképzés szabályai, adózásra vonatkozó hatályos előírások,
 • a Munka Törvénykönyvének legfontosabb szabályai, a társadalombiztosítás jellemzői,
 • az árufuvarozói engedély kiadásának menete, a visszavonására vonatkozó előírások,
 • fuvarvállalással, fuvarszervezéssel, szerződéskötéssel, piaccal, korlátozásokkal, továbbá hatósági eljárásokkal kapcsolatos ismeretek,
 • a különleges feltételekkel fuvarozható áruk, az ehhez rendszeresített járművek és az ehhez kapcsolódó speciális okmányok,
 • a vállalkozásban használni kívánt járművek és munkagépek üzembehelyezésére és biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogi és műszaki előírások,
 • a napi és az időszakos ellenőrzési és karbantartási feladatok, továbbá a javításra vonatkozó műszaki, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások,
 • a közúti járművek biztonsági követelményei, valamint a gépjárművezetők foglalkoztatásának feltételei,
 • az Európai Közösségen belüli és azon kívüli vámügyintézés közötti különbségek,
 • a vámellenőrzés, a vámvizsgálat folyamata, a vámkezelési eljárás.

Mennyire nehezek általában a szakmai irányító vizsgakérdések?

Az ismeretanyag hatalmas. Az árufuvarozással kapcsolatos előírások, nemzetközi egyezmények alapos ismerete mellett jogi, pénzügyi, munkaügyi gazdasági és vámismeretekkel is rendelkezni kell.

A számítógépes vizsga kevésbé okozhat nehézséget, hiszen a válaszlehetőségből a helyes választ sokszor ki lehet szűrni. Igy a témakörönként 20 pontból a legalább 10 pont helyes megválaszolása nem túl bonyolult.

A szakmai irányító vizsga szóbeli és az írásbeli esettanulmány vizsgarészénél viszonta vizsgázók esetleges gyakorlati irányultsága semmiképpen sem mehet a szakszerűség rovására, a szakkifejezések ismerete és szabatos használata alapkövetelmény!

Fontos feltétel, hogy a sikeres vizsgához minden vizsgarészből legalább a megszerezhető pontok 50%-át kell elérni, de a teljes vizsga csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha a maximálisan megszerezhető pontok legalább 60 %-át elérte a vizsgázó:

 • árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányító alapképesítése esetén az elérhető maximális pontszám 360 pont, annak 60 %-a 216 pont,
 • autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányító alapképesítése esetén az elérhető maximális pontszám 300 pont, annak 60 %-a 180 pont,
 • árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányító továbbképzése esetén az elérhető maximális pontszám 240 pont, annak 60 %-a 144 pont,
 • autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányító továbbképzése esetén az elérhető maximális pontszám 200 pont, annak 60 %-a 120 pont.

A Kormányrendelet 10. § (2) bekezdése alapján sikertelen vizsga esetében a vizsgázó a vizsgatárgyból egy éven belül ismétlő vizsgát tehet.

A sikeres képesítésről a Vizsgaközpont nemzetközileg elismert, az Európai Uniós mintának megfelelő szakmai irányítói bizonyítványt ad ki. A bizonyítvánnyal / bizonyítványokkal (alapképesítési, vagy tíz évnél régebbi alapképesítés esetén alapképesítési + tíz évnél nem régebbi továbbképzési) az engedélyezési eljárás során a közlekedési hatóság előtt igazolható a szakmai alkalmasság követelményének való megfelelés.

Szakmai irányító képzést keresel?

Mindenképpen érdemes megnézni a Füredi Képző Kft. Árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányító tanfolyamát. Megbízható és gördülékeny szervezést, profi oktatókat találsz nálunk.

Az induló tanfolyamokról időben értesülhetsz, ha feliratkozol a hírlevelünkre.

Kapcsolódó cikkeink: